İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Fakültemiz, disiplinler arası bir yaklaşımla her geçen gün küreselleşen ve rekabetin arttığı iş dünyası içinde fark yaratan bilgi ve beceriler ile donatılmış, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, üretken bireyler yetiştirir; çağdaş bilimsel ve pratik bilgi üretimine katkı sağlar.

İş dünyasının ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayan, yaşadığı toplumun ihtiyaçlarını bilen, evrensel ölçülerde uygulamaya destek veren, araştırma faaliyetleriyle desteklenen, yenilikçi ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı içinde mesleki bilgi, tecrübe ve Bilişim-İletişim becerilerini kazanmış geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

 • Uluslararası Ekonomİk İlİşkİler
 • Bankacılık ve Fİnans
 • İşletme
 • İş İdaresi
 • LİSANS Programı
 • LİSANS Programı
 • LİSANS Programı
 • -
 • Yüksek LİSANS Programı
 • -
 • -
 • Yüksek LİSANS Programı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


Reformist yaklaşımlarla akademik programları ve bilimsel araştırma çalışmaları yürütmek, mevcut altyapıyı kullanarak sürekli geliştirmek; bilgi ve becerilerini yukarıya taşıyan, toplumsal ve etik sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmek;

bilginin teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüşümünü sağlayan temel, uygulamalı ve disiplinlerarası araştırma ve eğitim programları yürütmek; yurt içi ve dışında sanayii, sivil toplum ve kamu kuruluşları ile yakın işbirliği kurarak çalışmalar yürütmek, ülke kalkınmasına ve toplum refahına katkıda bulunmaktır.İleri teknoloji gelişmeleri takip ederek, ülkedeki ilklere imza atacak, robotik gelişmeleri destekleyecek ve bu alanda dünyada ses getirecek çalışma yapabilecek geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

 • Mİmarlık
 • Endüstrİ Mühendİslİğİ
 • Bİlgİsayar Mühendİslİğİ
 • İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 • LİSANS Programı
 • LİSANS Programı
 • LİSANS Programı
 • LİSANS Programı
 • Yüksek LİSANS Programı
 • Yüksek LİSANS Programı
 • Yüksek LİSANS Programı
 • -

EĞİTİM FAKÜLTESİ


Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri eğitime ve bilime verdikleri önemle ölçülmektedir. Eğitim sisteminin en önemli belirleyicisi, sistemi işleten bireylerin niteliğidir. Bu bağlamda, Eğitim Fakültemiz çağın gereklerine uygun, nitelikli öğretmenler yetiştirmektedir.

Bununla birlikte fakültemiz bünyesinde yer alan Psikoloji ve PDR bölümleriyle, insan psikolojisinin her zaman kılavuza ihtiyaç duyacağı nitelikli güçlü bireylere ihtiyaç duymasından dolayı, bu bölümlerdeki öğrecilerimiz de tıpki bir öğretmen yetiştirme hassiyetiyle bu fakültedeki öğrencilerimizi topluma faydalı, yaşadığı toplumun hasasiyetlerinin farkında olan ve toplumuna rehber olabilecek geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

 • Türkçe Öğretmenliği
 • İngilizce Öğretmenliği
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)
 • LİSANS Programı
 • LİSANS Programı
 • LİSANS Programı
 • -
 • Yüksek LİSANS Programı
 • -

HUKUK FAKÜLTESİ


Hukuk Fakültesi’nde kaliteli hukuk eğitimi kaliteli ve kanıtlanmış mevzuatın öğretilmesi yanında ezbercilikten uzak davranan,

hukuki olayları ve sorunları aklın, mantığın ve vicdanın terazisinde tartabilen, yorum yapma yeteneğine sahip, çatışan çıkarları doğru ve kararlılıkla değerlendirip dengeleyebilen, Uluslararası Hukukun baz alındığı, toplumsal demokratik gelişime katkı sağlayacak, adeleti tahsisi edecek bireyler yetiştirmek en önemli gayemizdir.

 • hukuk
 • İdari hukuk
 • LİSANS Programı
 • -
 • -
 • Yüksek LİSANS Programı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


Öğrencilerine çağdaş düzeyde eğitim sunan İTBF, öğrencilerinin uzmanlık alanlarında analitik düşünceye sahip, uygulama ve araştırma yeteneği gelişmiş, uluslararası platformlarda yer alabilecek donanımlı ve girişimci bireyler olarak mezun olmalarını hedeflemektedir.

Bilimselliği temel alarak, çağdaş ve eleştirel bakış açısına sahip, insani ve etik değerlere bağlı olarak ulusal, uluslararası alanlarda çalışmalara katkıda bulunup bilim üretmeyi hedeflemektir. Teorik alandaki bilimsel çalışmaların yanında öğrencilere sunduğu uygulama olanaklarıyla da öğrencilere eşsiz bir bilim ve uygulama ortamı sağlanmaktadır.

 • Psikoloji
 • Sİyasal BİLİMler
 • Klinik Psikolojisi
 • LİSANS Programı
 • LİSANS Programı
 • -
 • -
 • -
 • Yüksek LİSANS Programı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ


İletişim Fakültesi olarak hazırladığımız nitelikli eğitim programlarımız ile alanında uzman öğretim kadromuz, çağın gereklerine uygun teknik altyapımızla ülkemizin ve bölgemizin en iletişim fakültelerinden biri olmakta kararlıyız.

Bu vizyona ulaşmak için toplumsal duyarlılığa sahip, yeterli entelektüel birikim elde etmiş, etik ilkelerden asla ödün vermeyen, alanıyla ilgili uzmanlık ve teknik bilgilere sahip, İş dünyasının ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayan, yaşadığı toplumun ihtiyaçlarını bilen, evrensel ölçülerde uygulamaya destek veren, ülke ve toplum ihtiyaçlarının farkında olan iletişim alanında geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

 • Halkla İlişkiler
 • Yeni Medya ve İletişim
 • LİSANS Programı
 • LİSANS Programı
 • Yüksek LİSANS Programı
 • -

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ


Kuzey Makedonya’nın eğitim alanındaki en iyi üniversitesi seçilen üniversitemizin kaliteli eğitimine yakışır disiplinlerarası eğitim sunarak siz gençleri güzel yarınlara taşımayı hedeflemekteyiz.

Balkan ile Anadolu’nun kültürünü sentezleyebilen, bilgili, bilimsel araştırmaya açık, sanat tarihi ve tüm sanat disiplinleriyle donanımlı, modern ve çağdaş anlayışları takip edebilen, Kendi toplumsal dinamiklerini tanıyan, kültür değerlerini temel alan, Teknik ve ilmi gelişmeleri yakından takip edebilen, Sanat ve Tasarım alanında özgün ve yeni projeler üretebilen, Sanat eserini insanlar üzerindeki etkisini kurgulayabilen, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz.

 • Grafik Tasarım
 • Görsel Sanatlar
 • Moda Tasarım
 • LİSANS Programı
 • LİSANS Programı
 • LİSANS Programı
 • Yüksek LİSANS Programı
 • -
 • -

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


Diş Hekimliği Fakültemiz bu sene öğrencilerini kabul etmeye başlıyor.

Diş Hekimliği bölümü alanında uzman kadrosu ile bu fakültede lisans eğitimi verilecektir.

 • Diş Hekimliği (5 yıl)
 • LİSANS Programı
 • -

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU


Hemşirelik Yüksekokulu bu sene öğrencilerini kabul etmeye başlıyor.

Hemşirelik ve Ebelik bölümleri ile bu fakültede lisans eğitimi verilecektir.

 • Hemşirelik
 • Ebelik
 • LİSANS Programı
 • LİSANS Programı
 • -
 • -

YURT DIŞINDA ÜNİVERSİTE HAYALLERİNİZ Geleceğiniz için buradayız.

Plused Eğitim Bilişim Danışmanlık
İLETİŞİM
+90 (212) 853 90 52