ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ

KAYIT EVRAKLARI


DENKLİK İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda belirtilen tüm belgelerin orjinalleri istenmektedir. Ayrıca asıllarının üzerinde herhangi işaretleme veya düzeltme olmamalıdır.

Gerekli Evraklar

 • 1. Lİse Dİploması (Aslı)
 • 2. Transkrİpt (LİSE NOT DÖKÜM ÇİZELGESİ)
 • 3. Özel Okul MEB Akredİtasyon Belgesİ
 • 4. Nüfus Kayıt Belgesİ (Aslı)
 • 5. İkametgâh (Aslı)
 • 6. Vekaletname (Ünİversİtemİz Hukuk İşlerİ Sorumlusu Adına)

Önemli Uyarılar

 • Belgeler Apostilli Olacaktır. Kaymakamlık ya da valiliklerden yaptırılabilir. Apostil mührünün farklı bir kağıda yapılması geçersizdir.Diplomanın olmaması halinde, Diploma Kayıp Belgesine “Apostil” onay mühürü yaptırılarak tarafımıza iletilebilir.
 • Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve imzası ile orjinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.)
 • İstenen orijinal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem işareti Kuzey Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir..
 • Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yılın derslerini ve geçerli notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalı ve mavi veya kırmızı mühürlü olmalıdır.
 • Yukarıda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi ve Noterden onaylanması gereklidir. (Tercüme ve Noter onayı Kuzey Makedonya’da yapılacaktır.)
 • Bütün belgeler aslından tercüme edilmiş olarak 3’er adet çoğaltılmalıdır.
 • Özel Okul Lise mezunları için, Türk Milli Eğitim Bakanlığından okulun akredite olduğunu gösteren belge alınması gereklidir. Sadece özel okuldan mezun olan öğrencilerimiz için gereklidir, temin edilemiyor ise Üniversite’ye bildirilmeli
 • Vekaletname: Üniversitemizin Hukuk işleri sorumlusuna, öğrenci/veli adına Bakanlıklarda işlem yapılabilmesi için alınmaktadır.

OTURMA İZNI İÇİN GEREKLİ BELGELER


Bu belgeleri kayıt işleminden sonra Üniversitemiz hukuk bürosuna vermelisiniz.

1. Pasaport: Pasaportun en az 15 ay geçerli süresi olmalıdır. Yeşil veya hususi pasaportlara oturma izni alınamaz
2. Adli Sicil Belgesi: Adli sicil belgesinde sözkonusu kişinin doğum tarihinin, gün, ay, yıl olarak tamamı gösterilmesi gerek. Ayrıca Adli sicil kaydı ibaresi ile birlikte Adli Sicil Arşiv kaydı ibaresinin de yazması gerekmektedir. Apostilli olacak
3. Taahhütname: Evrak sadece Büyükelçiliklerden başvuranlar için ve öğrenci reşit değil ise gerekecek, reşit olanlar ve başvuruyu Kuzey Makedonya’dan yapacak olanlar için gerekmemektedir. Öğrencinin velisi tarafından Türkiye’de noterde, velisi bulunduğu kişinin Kuzey Makedonya’daki ikamet ve eğitim masraflarını karşılayacağını belirtmesi gereken bir belgedir. Apostilli olacak
4. Sağlık Sigortası: - Proviyzon belgesi : Öğrencinin Türkiyede bağlı olduğu sağlık kurumundan sigortalı olduğunu gösteren belge. Sözkonusu belgenin ıslak mühürlü olması gerekir. Eğer öğrenci devlet sigortasını kullanmıyor ise özel sağlık sigortası yapması gerekir. Özel sigorta yapılırken dikkat edilmesi husus sigortada SEYAHAT ibaresinin bulunmaması gerekir. SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI değil sadece ÖZEL SAĞLIK SİGORTA olarak hazırlanması gerekir. Apostilli olacak
5. Fotoğraf: Biometrik 8 (sekiz) adet fotoğraf. Beyaz tabanlı, uygun kıyafetli ve 3x35 cm ebatlarında olmalıdır.
6. Yurt veya kira sözleşmesi: Bu belge öğrencinin Kuzey Makedonyada ikamet edeceği kurum veya sözleşme yapacağı şahıslar tarafından noter onaylı olacak şekilde hazırlanacaktır. (Belge Makedonca hazırlanacağı için tercümeye gerek kalmayacaktır)
Yukarıda belirtilen orjinal belgelerin hepsi Makedocaya tercüme edilip noterde onaylanması gerekir. Tercüme ve noter işlemleri Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde yapılacaktır. 7 . Makedonca Öğrenci Belgesi: Öğrencinin Üniversitede kayıtlı olduğunu gösteren belgedir. Üniversite Öğrenci İşlerinden temin edilir.
8. İngilizce 4 Yıllık Eğitim Program Belgesi: Üniversite tarafından verilir.
9. İngilizce Bildiğine Dair Belge: Öğrencinin İngilizceyi yeterli seviyede bildiğini gösteren belgedir. Üniversite tarafından verilir.
10. Belirlemiş Süre İçin Oturum İzni Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir.
11. Vize Başvuru Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir. Not: Bütün evraklar orjınal olmalı ve hepsinde kaşe, mühür bulunmalı.

ÖNEMLİ: Vizesi olmayan bir Öğrenci Kuzey Makedonya`ya giriş yaptığı günden itibaren en geç 48 saat içinde, Kuzey Makedonya’da ikamet edeceği yerin en yakın karakoluna giriş yaptığını bildirmesi gerekir (Beyaz karton almasi lazim, ALINMAMASI DURUMUNDA, CEZA ÖNGÖRÜLMEKTEDİR).

ÖRNEK DİPLOMA VE DENKLİK BELGESİ


Uluslararası Balkan Üniversitesi

Üniversitemiz Diploma ve Denklik belgeleri görselleri aşağıdaki pdf belgesinde örneklenmiştir.